279/IX/2016 Prezydium KRRP

Title

279/IX/2016 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 279/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący