281/IX/2016 Prezydium KRRP

Title

281/IX/2016 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 281/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący