282/IX/2016 Prezydium KRRP

Tytuł

282/IX/2016 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 282/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący