2/X/2016 KRRP

Title

2/X/2016 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 2/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie określenia liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący