4/X/2016 KRRP

Title

4/X/2016 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 4/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 roku

Data

Kadencja

X