17/X/2017 KRRP

Title

17/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA nr 17/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Zagranicznej

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący