Browse Items

  • Data is exactly "2017-01-13"

UCHWAŁA_KRRP_28_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 28/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. zmieniająca Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

UCHWAŁA_KRRP_27_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 27/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji „Funduszu Seniora” oraz pomocy socjalnej i uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_26_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 26/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_25_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 25/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_24_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 24/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zastępcy redaktora naczelnego oraz stałych członków redakcji dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_23_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 23/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania kolegium redakcyjnego kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty naukowe”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_22_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 22/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Tags:

UCHWAŁA_KRRP_21_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 21/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Tags:

UCHWAŁA_KRRP_20_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 20/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Kapituły „Funduszu Seniora”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_19_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 19/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru składu osobowego Krajowego Zespołu Wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2