20/X/2017 KRRP

Title

20/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA nr 20/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Kapituły „Funduszu Seniora”

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący