35/X/2017 Prezydium KRRP

Title

35/X/2017 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 35/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu i harmonogramu prac Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych na 2017 rok

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący