36/X/2017 Prezydium KRRP

Title

36/X/2017 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 36/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wykorzystania odpisów aktualizujących na udziały Krajowej Izby Radców Prawnych w innych jednostkach

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący