125/X/2017 Prezydium KRRP

Title

125/X/2017 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 125/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący