126/X/2017 Prezydium KRRP

Tytuł

126/X/2017 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 126/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący