155/X/2017 Prezydium KRRP

Title

155/X/2017 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 155/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu aktów pranych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2018

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący