156/X/2017 Prezydium KRRP

Title

156/X/2017 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 156/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018

Data