120/X/2017 Prezydium KRRP

Title

120/X/2017 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 120/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do opracowania pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący