Browse Items

  • Data is exactly "2017-09-22"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_111_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 111/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_120_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 120/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do opracowania pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_121_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 121/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych"

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_59_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 59/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu
przestrzegania tego obowiązku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_58_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 58/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_57_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 57/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_56_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 56/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_55_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 55/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_54_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 54/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zespołu do spraw prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_53_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 53/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2