208/X/2018 Prezydium KRRP

Title

208/X/2018 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 208/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych"

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący

Dziedzina