203/X/2018 Prezydium KRRP

Title

203/X/2018 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący

Dziedzina