82/X/2018 KRRP

Title

82/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 82/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący