238/X/2018 Prezydium KRRP

Title

238/X/2018 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 238/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Kadencja

X

Status

obowiązujący