Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

Tytuł

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

Opis

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, 2400, z 2018 r. poz. 138, 723.

Data

Dziedzina

Status

obowiązujący