97/X/2018 KRRP

Title

97/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 97/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie zespołu do spraw umowy generalnej ubezpieczenia radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący