100/X/2018 KRRP

Title

100/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący