364/X/2018 Prezydium KRRP

Title

364/X/2018 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 364/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący

Dziedzina