117/X/2018 KRRP

Title

117/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 117/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący