Browse Items

  • Data is exactly "2018-12-08"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_391_X_2018.pdf
Uchwała nr 391/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 8 grudnia 2018 r. – w sprawie zatwierdzenia planu i harmonogramu pracy Komisji Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych na 2019 rok.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_120_X_2018.pdf
UCHWAŁA nr 120/X/2018 z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2019 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_390_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 390/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_389_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 389/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustane w roku szkoleniowym 2019

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

UCHWAŁA_KRRP_121_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 121/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_116_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 116/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenie zgody na zwrot okręgowym izbom radców prawnych kosztów programu komputerowego do pisania kolokwiów przez aplikantów radcowskich

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_123_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 123/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

UCHWAŁA_KRRP_120_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 120/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2019 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

UCHWAŁA_KRRP_119_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 119/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_117_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 117/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2