395/X/2019 Prezydium KRRP

Tytuł

395/X/2019 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący