412/X/2019 Prezydium KRRP

Title

412/X/2019 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 412/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący