413/X/2019 Prezydium KRRP

Title

413/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 413/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 stycznia 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący