Browse Items

  • Tags: statut centrum mediacji

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_565_X_2019.pdf
Uchwała nr 565/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Regulaminu postępowania mediacyjnego.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2