Browse Items

  • Tags: zasad wynagradzania osób pełniących funkcję w organach

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_564_X_2019.pdf
Uchwała nr 564/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2