564/X/2019 Prezydium KRRP

Title

564/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 564/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący