775/X/2020 Prezydium KRRP

Title

775/X/2020 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 775/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 19 kwietnia 2020 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący