776/X/2020 Prezydium KRRP

Title

776/X/2020 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 776/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 19 kwietnia 2020 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący