777/X/2020 Prezydium KRRP

Tytuł

777/X/2020 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 777/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 19 kwietnia 2020 r. – w sprawie wzoru karty ewidencyjnej.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący