163/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

163/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych.

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący