202/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

202/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 202/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku
z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący