203/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

203/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 203/XI2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych KRRP z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący