283/IX/2016 Prezydium KRRP

Tytuł

283/IX/2016 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 283/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący