284/IX/2016 Prezydium KRRP

Title

284/IX/2016 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 284/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący