10/X/2017 KRRP

Title

10/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA nr 10/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz obowiązków członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący