11/X/2017 KRRP

Title

11/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA nr 11/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący