25/X/2017 KRRP

Title

25/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA nr 25/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący