127/X/2017 Prezydium KRRP

Tytuł

127/X/2017 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 127/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący