128/X/2017 Prezydium KRRP

Tytuł

128/X/2017 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 128/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania,
określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący