95/X/2017 Prezydium KRRP

Tytuł

95/X/2017 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 95/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący