108/X/2017 Prezydium KRRP

Title

108/X/2017 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 108/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący