Browse Items

  • Tags: zasady współpracy

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_474_X_2019.pdf
Uchwała nr 474/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 4 kwietnia 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_458_X_2019.pdf
Uchwała nr 458/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 marca 2019 r. – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_108_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 108/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2