120/X/2018 KRRP

Tytuł

120/X/2018 KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 120/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2019 r.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący