123/X/2018 KRRP

Tytuł

123/X/2018 KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 123/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący